Energetix is een veilig hoogwaardig product, en over het algemeen geldt dan ook:

Baat het niet, schaden doet het ook niet!

Maar helaas gaat die vlieger niet altijd op.

magneten verboden

Wanneer mag je Energetix niet gebruiken:

* Mensen met ijzerstapeling. 


* Mensen met een vochtbeperkend dieet.


* Mensen met een PACEMAKER Veel nieuwe pacemakers zijn  beschermd tegen magneten. Aangezien we niet weten welke pacemakers wel en niet mogen kunt u altijd contact met uw cardioloog opnemen


* In de eerste 3 maanden van de ZWANGERSCHAP mag je niet beginnen met het dragen van magneten. Omdat de magneet afvalstoffen los maakt, kan dit schadelijk zijn tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Daarna is het geen probleem meer.

* Vrouwen met een okseltoilet, ( verwijderen van de lymfe klieren in de oksel) mogen wel de sieraden dragen, maar mogen niet gemasseerd worden met magneten.